Dongben

Showing all 9 results

Xe tải Dongben 1.2 tấn thùng lửng

Tải trọng: 1.120 (KG)

Tổng tải: 2.420 (KG)

KT Thùng xe: 2.900 x 1.650 x 350 (mm)

Lốp xe: 175/70 R14 /175/70 R14

Chỉ trả trước 50 triệu nhận xe
Danh mục: ,

Xe tải Dongben 1.9 tấn thùng bạt

Tải trọng: 1.890 (KG)

Tổng tải: 3.490 (KG)

KT Thùng xe: 3.310 x 1.630 x 1.285/1.680 (mm)

Lốp xe: 185 R14 /185 R14

Chỉ trả trước 50 triệu nhận xe
Danh mục: ,

Xe tải Dongben 1.9 tấn thùng kín

Tải trọng: 1.750 (KG)

Tổng tải: 3.490 (KG)

KT Thùng xe: 3.290 x 1.630 x 1.610 (mm)

Lốp xe: 185 R14 /185 R14

Chỉ trả trước 50 triệu nhận xe
Danh mục: ,

Xe tải Dongben 1.9 tấn thùng lửng

Tải trọng: 1.900 (KG)

Tổng tải: 3.490 (KG)

KT Thùng xe: 3.320 x 1.640 x 350 (mm)

Lốp xe: 185 R14 /185 R14

Chỉ trả trước 50 triệu nhận xe
Danh mục: ,

Xe tải Dongben 790kg thùng kín

Tải trọng: 790 (KG)

Tổng tải: 1.910 (KG)

KT Thùng xe: 2.470 x 1.470 x 1.500 (mm)

Lốp xe: 165/70 R13 /165/70 R13

Chỉ trả trước 50 triệu nhận xe
Danh mục: ,

Xe tải Dongben 810 kg thùng mui bạt

Tải trọng: 810 (KG)

Tổng tải: 1.910 (KG)

KT Thùng xe: 2.450 x 1.410 x 1.125/1.470 (mm)

Lốp xe: 165/70 R13 /165/70 R13

Chỉ trả trước 50 triệu nhận xe
Danh mục: ,

Xe tải Dongben 870kg thùng lửng

Tải trọng: 870 (KG)

Tổng tải: 1.910 (KG)

KT Thùng xe: 2.450 x 1.410 x 340 (mm)

Lốp xe: 165/ 70 R13 /165/ 70 R13

Chỉ trả trước 50 triệu nhận xe
Danh mục: ,

Xe tải Dongben 990kg thùng kín

Tải trọng: 990 (KG)

Tổng tải: 2.420 (KG)

KT Thùng xe: 2.910 x 1.680 x 1.520 (mm)

Lốp xe: 175/70 R14 /175/70 R14

Chỉ trả trước 50 triệu nhận xe
Danh mục:

Xe tải Dongben 990kg thùng mui bạt

Tải trọng: 990 (KG)

Tổng tải: 2.420 (KG)

KT Thùng xe: 2.900 x 1.650 x 1.200/1.600 (mm)

Lốp xe: 175/70 R14 /175/70 R14

Chỉ trả trước 50 triệu nhận xe
Danh mục: ,

TOP

Call Now Button